Shiko se qka i ndodhe kesaj femre tu shenu sms VIDEO

Have not said in vain that one sees guess ...
This woman, as she was focused on the message that he wrote her loved ones, do not see what's in front of me and ... falls into a water channel.

Nuk kanë thënë kot se njeriu sheh me mend...
Kjo femër, teksa ishte e përqendruar në mesazhin që ia shkruante të dashurit e saj, nuk sheh çfarë ka para vetes dhe... bie në një kanal me ujë.